22-Temmuz-2024 21:07:56

Cankoç Medya Kuruluşudur.

$
Bilgilendirme

Bilgilendirme

SEVİLLER VE HACIVELİ MEVKİİLERİNE İLİŞKİN

CUMHURBAŞKANI KARARI HAKKINDA

Bilindiği üzere, 4 Mart 2020 tarihli, 31058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/03/2020 tarihli ve 2189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Listesinde; adları belirtilen alanların ‘’yayla alanı ’’olarak ilan edilmesine ilişkin aynı listede tarih ve sayıları yazılı Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan hükümlerin 6831 sayılı Orman Kanununun 17.nci maddesi gereğince kaldırılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararının Eki Listede, Bolu ili Gerede İlçesi Hacıveli ve Seviller Yaylalarının yer alması nedeniyle konu ile ilgili açıklama yapılması gereği hâsıl olmuştur.

Bahsi geçen, Cumhurbaşkanı Kararının Ekli Listede yer alan 30.07.2013 tarihli, 28723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5031 Karar sayılı ‘’Devlet Ormanları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Yayla Alanı Olarak İlan Edilmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı’nda; Devlet ormanları içerisinde bulunan ve ekli liste ile haritalarda isimleri ve yer bilgileri ile sınır ve koordinatları belirtilen alanların yayla alanı olarak ilan edilmesi kararı alınmıştır. Gerekli incelemeler yapıldığında, bu kararda İlçemizi ilgilendiren Bolu ili Gerede İlçesi Hacıveli ve Seviller Yaylalarına ilişkin sınır ve koordinatları belirtilen alanların Hacıveli ve Seviller Yaylaları içerisinde Belediyemizce yapılan imar uygulamasının dışında kalan,  ‘Orman vasıflı’ alanlar olduğu ve bu Cumhurbaşkanı Kararı ile Orman vasıflı alanların yayla alanından 6831 sayılı Orman Kanununun 17.nci maddesi gereğince çıkarıldığı belirtilmiştir. Yayla alanından çıkarılan alanların Seviller ve Hacıveli Yaylalarında imar uygulaması yapılan alanlar ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili, Hacıveli ve Seviller Yayla Mevkilerinde Belediyemizce imar uygulaması yapılan ve vatandaşımızın yıllardır kullanmakta olduğu evlerinin bulunduğu alanı etkileyen ve mağduriyete neden olacak herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Gerede Belediye Başkanlığı

Cevap bırakın