22-Temmuz-2024 19:24:56

Cankoç Medya Kuruluşudur.

$
İddialara yanıt!

İddialara yanıt!

Geçen hafta bir kıraathanede toplanan bazı Demirciler Mahallesi sakinleri Yusuf Renkli, Ümit Demir, Yahya Renkli ve Mehmet Özçelik gibi isimleri divan teşekkülü seçerek, burada proje ile ilgili bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu Gerede Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklama ile madde madde duyuruldu.

“Bu proje kâr getiren bir proje değildir.” Denilen açıklamada en dikkat çeken ifadeler şunlar oldu;

-Taşınmazlara karşılık verilecek olan yeni taşınmaz metrekare miktarının kişiye göre değişmesi söz konusu değildir.

-Kişiler değil, sahip oldukları taşınmazlar önemlidir. Aynı niteliklere sahip taşınmazlara, farklı metrekarelerde yeni taşınmaz önerilmesi durumu kesinlikle yoktur.

-Mahallede oturmayan, konutu ve işyeri bulunmayanların projeden dükkan satın almak için anlaştığı iddiası doğruluk payı bulunmayan, tamamen yalan ve yanlış bir bilgidir.

Geçen hafta bir kıraathanede toplanan bazı Demirciler Mahallesi sakinleri Yusuf Renkli, Ümit Demir, Yahya Renkli ve Mehmet Özçelik gibi isimleri divan teşekkülü seçerek, burada proje ile ilgili bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu Gerede Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklama ile madde madde duyuruldu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Demirciler Mahallesi riskli alan kentsel dönüşüm projesi çalışmaları kapsamında, alandaki hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerine başlanılmış olup, uzlaşmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Ancak; alanda bulunan hak sahiplerinden birkaç tanesi bir araya gelerek,  geçtiğimiz günlerde bir toplantı organize etmiş ve toplantıda konuşulan konulara ilişkin, yerel basınımızda birtakım haberler çıkmıştır. Bu haberler doğrultusunda da vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi adına, Belediyemizce açıklama yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Öncelikle toplantıda gündeme gelen konulardan biri olan; uzlaşma görüşmelerinde mevcut taşınmazlara karşılık verilecek olan yeni taşınmaz metrekare miktarının kişiye göre değişip değişmediği konusuna açıklık getirmek gerekirse, böyle bir durumun olması söz konusu bile değildir.

Demirciler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili olarak, Belediyemiz ve Danışman firma ile yapmış olduğumuz matematiksel ve finansal modellemelere ilişkin yoğun çalışmalar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü İle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, Kentsel Dönüşüm Projesi Uzlaşma Şartları ve Dağıtım Esasları belirlenmiş ve bu şartlar, Belediye Meclisimizce de onaylanmıştır. Bu şartlar doğrultusunda da, alandaki hak sahiplerinin sahip oldukları taşınmazların niteliğine göre ( boş arsa veya üzerinde eski yapı olan taşınmazlar, kat mülkiyetli veya üzerinde betonarme yapı bulunan taşınmazlar vb.) dağıtım yapılmaktadır. Dolayısıyla yapılan dağıtımlarda kişiler değil, sahip oldukları taşınmazlar önemlidir. Aynı niteliklere sahip taşınmazlara, farklı m2’lerde yeni taşınmaz önerilmesi durumu kesinlikle yoktur.

Yine toplantıda gündeme getirilen, mahallede oturmayan, konutu ve işyeri bulunmayanların projeden dükkân satın almak için anlaştığı iddiası ise doğruluk payı bulunmayan, tamamen yalan ve yanlış bir bilgidir. Uzlaşma görüşmeleri, alandaki hak sahipleri ile yapılmakta olup, alanda taşınmazı bulunmayan vatandaşlara, projeden dükkân veya daire satılması söz konusu değildir.

Bir diğer konu olan; alandaki hak sahiplerinin kira yardımı alması durumunda kredi kullanıp kullanamayacağı ile ilgili olarak ise, 6306 sayılı “Afet Riski Altında Kalan Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği”  uyarınca, dönüşüm projeleri özel hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz. Alandaki hak sahipleri, kira yardımı veya faiz desteğinden birini tercih edeceklerdir.

Daha önceki dönemde Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili dağıtılan broşürdeki bilgiler ile şuan yürütmekte olduğumuz Kentsel Dönüşüm çalışmaları arasında çelişkiler olduğu iddia edilmektedir. Kentsel dönüşüm projesi ile ilgili olarak, işin başlangıcından bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar, birbirinin devamı olan ve işin başından itibaren belirlenen genel ilkelere uyularak yapılan çalışmalardır. Önceki dönemde dağıtılan bilgilendirme broşüründe belirtilen hususlar ve genel ilkeler göz önüne alınarak yapılan çalışmalara göre, belirlenen şartlar doğrultusunda uzlaşma görüşmelerimiz yapılmakta olup, her iki çalışma arasında herhangi bir çelişki bulunmamaktadır.

Önceki dönemde kentsel dönüşüm projesi ile ilgili dağıtılan broşürde, ev yaşına göre hesaplama yapıldığının belirtildiği ve o günden bugüne geçen sürede ortaya çıkan evlerin yaşı ile ilgili farkların ne olacağı merak edilmektedir. Broşürde de belirtildiği üzere ve şu an yürütmekte olduğumuz çalışmalarımızda da, kat mülkiyetli veya betonarme yapılarda binaların yaşına göre bir dağıtım hesabı yapılmaktadır. Bu hesaplamalarda, bugün itibariyle bina yaşının ne olduğu göz önüne alınmaktadır. Sonuç olarak, o günden bugüne kadar geçen süre içinde binaların bir aşınması ve kullanımı söz konusu olduğundan, geçmiş tarihe göre bir hesaplama yapılması mümkün değildir. Ancak; dağıtım esaslarındaki yaş grubu ve kesinti oranları, bu durum göz önüne alınarak belirlendiği için,  binanın yaşının artmasından dolayı bir mağduriyet oluşmamaktadır.

Ayrıca; daha önce hak sahipleri ile yapılan ön görüşmelerde söylenilen m2 satış fiyatı ile şuan ki yeni konut-dükkân m2 satış fiyatının farklı olduğundan bahsedilmektedir. Böyle bir durumun olması da söz konusu değildir. Çünkü hak sahipleri ile yapılan ön görüşmelerde, proje ve maliyetler kesinleşmemiş olduğundan, satış fiyatları ile ilgili net bir fiyat söylenilmemiş olup, sadece olabilecek yaklaşık bir fiyat aralığından bahsedilmiştir.

Hak sahiplerine verilecek konut ve dükkanlardan sonra kalan konut veya dükkanların satışından elde edilecek karın, vatandaşın faydasına değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusuna gelirsek, öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, bu proje kar getiren bir proje değildir. Belediye olarak bu projeyi yapma amacımız, 1. Derece deprem bölgesinde ve Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde yer alan ve mevcut yapı stokunun nerdeyse %95’ini deprem yönetmelik şartlarını taşımayan, can ve mal güvenliği açısından riskli yapıların oluşturduğu riskli alanın, sağlıklı, güvenli, yaşanılabilir bir hale getirilmesidir. Bu işin yapımı için, Bakanlıktan hibe veya kredi kullanılacak olup, hak sahiplerine verilecek konut ve dükkânlardan sonra kalan konut veya dükkânların satış geliri, direkt olarak Bakanlık Kentsel Dönüşüm Özel hesabına yatırılacaktır. Kısacası bu işin yapımında kullanılacaktır. Dolayısıyla yine vatandaşlarımız faydalanmış olacaktır.

Demirciler Mahallesi Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili olarak, bugüne kadar, hak sahipliği tespiti, gayrimenkul değerleme, İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporların hazırlanması, mevcut durum analizi, nazım ve uygulama İmar Planlarının yapımı, kentsel tasarım Projesi ve dönüşüm modeli çalışmaları tamamlanmış ve Bakanlıkça onaylanmış olup, onaylanan projeler doğrultusunda da uzlaşma görüşmelerine başlanılmıştır. Uzlaşma görüşmelerinin tamamlanmasından sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerekli görüşmeler yapılarak yapım ihalesine çıkılacaktır.”

Cevap bırakın