22-Temmuz-2024 20:49:50

Cankoç Medya Kuruluşudur.

$
ŞİMDİ NE OLACAK?

ŞİMDİ NE OLACAK?

Gerede ilçesi Demirciler mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve yapılan çalışmalar sonucunda aktif fay hattı ve çevresindeki tampon bölgede kaldığı tespit edilen 41 taşınmazın acele kamulaştırılmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla karar verildi ve resmi gazetede alınan karar yayınlandı. Projenin önünde hiçbir engel bırakmayan kararın yayınlanmasının ardından “şimdi ne olacak?” sorusu akıllara taşınmaya başladı. Tüm merak edilenlerin yanıtı haberin detayında…

Demirciler Mahallesi’nde bulunan 41 taşınmazın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla acele kamulaştırılması kararı verildi. TOKİ’nin devraldığı Demirciler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde bu alınan kararla birlikte TOKİ’nin eli güçlendi ve projenin yapımının önünde hiçbir engel kalmadı.  Söz konusu taşınmazlar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamulaştırılacak. Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? İşte tüm merak edilenler;

41 taşınmaz artık devletin!

Acele kamulaştırma, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesinde düzenlenmiş olan olağanüstü bir prosedürdür. Acele kamulaştırmada bedel tespiti hariç olmak üzere kamulaştırma işleminde yapılması gerekli olan ve uzun süren işlemlerin yapılması ertelenir. Taşınmaz maliklerine tebligat çıkarılmaksızın ve pazarlık dahi yapılmadan taşınmaza el konur. İdarenin (devletin) hızlıca taşınmaza el koyması amaçlanır.

Acele kamulaştırma kararı alındıktan sonra ne olur?

Cumhurbaşkanlığınca acele kamulaştırmaya karar verilmesinin ardından idare, ilgili taşınmazda acele kamulaştırma yapacağına dair tapuya şerh koydurur. Daha sonra idare tarafından teşkil edilen kıymet takdir komisyonunca ilgili taşınmaza bir bedel biçilir.

İdare, taşınmazın malikini pazarlığa çağırır. Acele kamulaştırmada idarenin pazarlığa çağırması şart değildir. Ancak mülkiyeti almayı çabuklaştırmak için bu yola başvurabilir. Anlaşma sağlanırsa taşınmazın mülkiyeti idareye geçer.

Anlaşma sağlanamazsa; idare, acele el koyma kararı ve bedel tespiti için mahkemeye başvurur. Bu işlemin ardından Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçede ilgili taşınmazın değerinin belirlenerek acele el koymaya izin verilmesini ister.

Acele kamulaştırmada bedel tespiti nasıl yapılır?

Mahkeme tarafından 7 günlük süre içerisinde ilgili taşınmazın olduğu yere keşfe çıkılır ve bilirkişi heyetince taşınmazın bedelinin tespitinin yapılması istenir. Keşif sırasında taşınmazın arsa mı arazi mi olduğu değerlendirilir. Taşınmaz arazi ise yıllık ürün getirisine göre, arsa ise yakın zamanda yapılan emsal satışlara göre belirleme yapılır. Bedel tespitinin yapılmasında taraflarca sunulan emsaller çok önemli yer tutar.

Taşınmazın ne zaman boşaltılması gerekir?

Mahkemece el koyma kararı verilmesi durumunda, belirlenen bedel malikin banka hesabına depo edildiğinde, idare 15 gün içerisinde el konulan taşınmazın boşaltılması için icra müdürlüğüne müracaat eder. İcra müdürlüğü 15 gün içerisinde taşınmazın boşaltılması için, taşınmaz maliklerine ve taşınmazı kullanan diğer kişilere yazı gönderir. Bu süre içerisinde taşınmaz boşaltılmaz ise idarenin talebi üzerine, icra müdürlüğünce taşınmaz boşaltılır. Malik ve taşınmazı kullanan başkaca kişiler tarafından, icra müdürlüğü işlemlerine karşı itiraz ve şikayet edilmek suretiyle boşaltma işlemi durdurulamaz. Mahkemece ihtiyati tedbir kararı verilemez.

Cevap bırakın