19-Temmuz-2024 18:52:27

Cankoç Medya Kuruluşudur.

$
Hala boşaltmadılar!

Hala boşaltmadılar!

Demirciler Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı içersinde kalan Gerede PTT Şubesi’ne, 03 Şubat Cuma günü boşaltma tebligatı asıldı.

Demirciler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi alanında yıkılması gereken ancak tahliye işlemini yapmayan binalara asılan tebligatlarda en geç 12 Şubat Pazar gününe kadar ev ve işyerlerinin tahliyesi istenilirken, tahliye süresi dolan PTT, 19 Şubat Pazar gününe dek tahliye işlemini yapmadı.

Tahliye işlemini çevresindeki binalar yıkılana dek yapmayan PTT’nin böylesine önemli bir konuda neden ağır hareket ettiği bilinmezken, sonunda yeni yerini bulduğu bilgisine ulaşıldı.   

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tahliye işlemleri sona erdi ve 01 Şubat Çarşamba günü yıkım çalışmaları başladı. Yıkımın yapıldığı alanlarda güvenlik önlemleri alınırken, anlaşma yapmayan hak sahiplerinin binalarına 12 Şubat Pazar gününe kadar kanun kapsamında tahliye işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiği tebligatları asıldı. 19 Şubat Pazar gününe dek Gerede PTT Şubesi’nde hali hazırda boşaltma işlemi için henüz bir hareketlenme görülemedi.

Son yaşanan depremler Türkiye’deki en önemli fay zonu üzerinde bulunan Gerede’de Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sererken, PTT Gerede Şubesi’nin bu denli önemli bir konuda nasıl bir sorumsuzlukla neden taşınmada geç kaldığına anlam verilemiyor.

İNSANLARI TEHLİKEYE ATIYORLAR!

PTT’nin tahliye işlemlerini bugüne dek gerçekleştirmemesi insanları da aynı zamanda tehlikeye atıyor. Gerede PTT’nin hemen yanı başında bir yandan yıkım çalışmaları devam ederken, bir taraftan da güvenlik şeridini geçen vatandaşlar yıkım alanına girerek PTT’de işlemlerini gerçekleştiriyorlar. PTT binasına da 12 Şubat Pazar gününe kadar kanun kapsamında tahliye işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiği tebligatı asıldı, üzerinden 1 hafta geçmesine karşın tahliye halen yapılamadı.

NEREYE TAŞINACAK?

İlçede binlerce insanın işlem yaptığı PTT Gerede Şubesi’nin nereye taşınacağıyla ilgili belirsizlik geçen hafta nihayet netlik kazandı. En sonunda taşınma için niyetlenebilen Gerede PTT’nin üniversite güzergahında bulunan Osman Caddesi’nde yeni binası yapılana dek hizmet vereceği bilgisine ulaşıldı. Taşınmadaki gecikmenin de burada PTT için tutulan işyerinde yapılan tadilat işlerinden kaynaklandığı belirtildi. Bu süre zarfında yıkılacağı belli olan binaları tüm vatandaşlar  boşatırken, devlet kurumu PTT ise ne yazık ki önlem alamadığı gibi vatandaşlar kadar konuya duyarlı da olamadı.

UZLAŞMAYANLARIN DURUMU

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, uzlaşmayan hak sahiplerinin teknik değerlendirme raporlarının çıktığını belirterek, “Bu kişilere 6/A maddesi uygulanacak ve devlet direk tahliye işlemini gerçekleştirecek. Anlaşmayanların tahliye için en geç 10 gün süreleri var. ‘Bizim binamız yıkılmayacak’ gibi bir durum söz konusu değil, çünkü Demirciler Mahallesi Kentsel Dönüşüm sit alanı. Bu alanın tamamı boşaltılacak. Uzlaşanlar kendilerine verilen konutlara inşaat bitimiyle yerleşecekler, uzlaşmayanların bina ve arsa değerleri hesaplarına yatırılacak.”bilgisini paylaşmıştı.

TEBLİGATTA NE YAZIYOR?

Gerede PTT Şubesi başta olmak üzere uzlaşma yapmayan hak sahiplerinin binasına asılan tebligatlarda detaylı açıklamalar yer alıyor. “İlanen tebligattır” başlığı altında binalara asılan tebligatlarda  şu ifadelere yer verildi;

Bolu ili Gerede İlçesi Demirciler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 11.75 hektarlık alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Ek-1. Maddesine göre Riskli Alan ilan edilmiştir.

Bahse konu Riskli Alana ilişkin Kocaeli Üniversitesi tarafından hazırlanan Durum Tespit Raporunda söz konusu alandaki yapıların yıkılacak derece riskli olduğu ve deprem vb. sebeplerle ağır hasar görme ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmektedir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 6/A maddesinin 1. fıkrasında “Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlar ile kendiliğinden çöken veya zeminin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın, patlama gibi sebeplerle ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları maliklerin ve ilgililerin muvafakati aranmaksızın Bakanlıkça resen yapılabilir veya yaptırılabilir. Uygulama yapılacak alanın sınırları uygulama bütünlüğü gözetilerek belirlenir.”şeklindeki hükümler,

Aynı maddenin 3. fıkrasında ise; “Yapıların tahliyesinin Bakanlıkça verilen süre içerisinde yapılması mecburidir. Verilen sürede yapıların tahliye edilmemesi durumunda, kilitli olan kapıları açmak veya açtırmamak da dahil olmak üzere tahliye ve yıktırmaya yönelik iş ve işlemler, gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin de yardımıyla Bakanlıkça yapılabilir veya yaptırılabilir.”şeklindeki hükümler yer almaktadır.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan Kocaeli Üniversitesi’nin Teknik Raporu ve 6306 sayılı yasanın ilgili amir hükümleri uyarınca söz konusu alandaki yıkılacak derecede Riskli Yapı stokundan deprem, yangın vb. sebeplerle ağır hasar görme ihtimalinden kaynaklı oluşabilecek telafisi güç durumların bertaraf edilerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 24.01.2023 tarih 5590453 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u alınarak Gerede ilçesi Demirciler Mahallesi 11.75 hektar yüzölçümlü Riskli Alan içerisindeki uygulamaların 6306 sayılı yasanın 6/A maddesi uyarınca yürütülmesi ve alandaki yapılar için 12.02.2023 tarihine kadar tahliye süresi verilerek, tahliye ve yıkım işlemlerinin Belediye Başkanlığımızca gerçekleştirilmesi talimatı verilmiş olup, tahliye ve yıkım işlemlerine ivedilikle başlanılması hususunda gereği talep edilmiştir.

Açıklanan hususlar kapsamında söz konusu 6/A maddesi uygulama alanı içerisinde kalan Gerede ilçesi   Demirciler Mahallesi’nde yer alan yapınızın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yukarıda bahsi geçen ilgili yazıları gereği 12.02.2023 tarihine kadar tahliye edilmesi, verilen sürede tahliye edilmeyen yapıların altyapı hizmetlerinin (elektrik, su, doğalgaz vb.) durdurulacağı, can ve mal güvenliğiniz açısından tahliye ve yıkım işlemlerinin ivedilikle yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. İlan Tarihi: 03.02.2023 

Cevap bırakın